Gå til indhold
Contact
Members login
Sitemap
LoCaRe Logo
About LoCaRe
Events
News
Sub-projects
Best practices
Documents
Links
print

LoCaRe – Low Carbon Economy Regions

Seks europæiske regioner arbejder sammen i et fælles initiativ for at nedsætte CO2 udledningen regionalt og lokalt. Målet med projektet er at udvikle klimavenlige løsninger regionalt og lokalt uden at bremse den økonomiske vækst.

Løsningerne skal udvikles i en række samarbejdsaktiviteter mellem kommuner og regioner på tværs af Europa. De seks europæiske regioner er Region Syddanmark (Danmark), Västra Götalandsregionen (Sverige), Principado de Asturias (Spanien), Emilia-Romagna (Italien), Kranj (Slovenien) og Province of Zeeland (Holland).

Projektet skal bidrage til at udvikle regional planlægning, så den regionale udvikling belaster klimaet mindst muligt, samtidigt med at der skabes konkurrencedygtige produkter og nye processer på energiområdet.

Regionerne vil arbejde med tre strategiske hovedområder om Klima, Energi og Lederskab. De lokale myndigheder skal arbejde indenfor 5 temaer, der handler om brug af vedvarende energi i lokale energisystemer, CO2 opsamling og -lagring, klimavenlig indkøbspraksis, involvering af borgere og klimavenlig regional planlægning med lav CO2 udledning.

I løbet af foråret 2010 vil LoCaRe invitere kommunerne i de deltagende regioner til at komme med gode projektforslag inden for de fem temaer. Aktiviteterne, som skal skabe lavere eller ingen CO2-udledning, kan bygge på eksisterende erfaringer og bidrage til den videre udvikling af regional politik og planlægning.

Lokale virksomheder kan tilslutte sig aktiviteterne, da de kan spille en væsentlig rolle som aktører i de tværgående projekter, f.eks. ved at bidrage til udvikling af produkter og processer.

Projekt Low Carbon Economy Regions – LoCa-Re - får 3,2 Mio. Euro i tilskud fra den del af Interreg IV C programmet, der vedrører energi og bæredygtig transport. Projektet beløber sig samlet til 31,5 mio. Kr. (4,2 Mio. euro), hvoraf ca. halvdelen (2 mio. euro) er afsat til mindre samarbejdsprojekter med kommunerne i de 6 regioner.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst projektleder Helle Knudsen


Back to top